Sisekorraeeskiri

 1. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu.
 2. Mitte osalemisest treeningul või hilinemisest teatama treenerile sms-i või e-posti teel.
 3. Puudumisel kontrollima järgmise treeningu toimumise aega.
 4. Kooli tegevuses osalemiseks täitma ankeedi liikme isiklike andmetega, mille alusel koostakse liikmeleping
 5. Treeningul kandma sportlike rõivaid või spetsiaalseid treeninguks vajaminevaid rõivaid (olemasolu korral). Balleti tunnis: trikoo, retuusid ja sussid. Põhitaseme õppes musta värvi, kesktaseme õppes valget värvi ja algtaseme õppes ning mudilaste rühmades roosat värvi.
 6. Treeningutel kandma juukseid kinni seotuna.
 7. Esinemisteks kasutatavad riided tagastama sellisena nagu nad saadi – puhaste ja tervetena. Rikutud riided tuleb asendada või siis parandada. Trahv 25 €.
 8. Riiete transportimiseks muretsema kostüümikoti.
 9. Liige peab kuulama treeningu ajal juhendaja sõna ja järgima vastavat tegevust. Mitte sooritama ohtlikke akrobaatilisi elemente ilma treeneri juures viibimiseta.
 10. Arvestama, et tantsimine on grupitöö, kus tuleb arvestada teiste liikmetega.
 11. Arvestama, et põhjuseta puudumine segab grupi terviklikku arengut, millele võib järgneda grupist välja heitmine.
 12. Püüdma osaleda treeningutel vähemalt kaks korda nädalas.
 13. Mitte arusaamisel ja küsimuste korral küsima koheselt abi treenerilt.
 14. Võtma kaasa trenni veepudeli, mitte lahkuma joomise vajadusel saalist.

Liige ei tohi

 1.  Kanda treeningutel ja esinemistel teiste liikmete tervist ohustavaid asju nagu: nokamütsid, sõrmused, käekellad, pikad kõrvarõngad jne.
 2.  Häirida teiste liimete treeninguid jutuajamisega.
 3.  Põhjuseta korduvalt hilineda.
 4. Närida treeningu ajal nätsu või süüa.
 5.  Rikkuda korda
 6.  Rääkida mobiiltelefoniga treeningtunni ajal v.a juhul kui on teatanud eelnevalt võimalikust sissetulevast kõnest.
 7.  Ilma treeneri juuresolekuta proovida raskeid tantsulisi ja akrobaatilisi elemente.

Klubist lahkumisel

 1.  Olema veendunud, et on tagastatud kõik esinemise kostüümid, mis on antud kasutusse Agneta Tantsukooli poolt. Kui selgneb, et midagi on jäänud toomata või on kadunud võib lisanduda trahv 25€
 2. Olema teadlik, et kõik õpitud kombinatsioonid, soolotantsud, duotantsud, grupitantsud on Agneta Tantsukooli omand ja nende kasutamine, esitamine ilma tantsukooli loata on autorikaitse rikkumine ja trahvitav.’
 3. Esitama lahkumiseavalduse, mis jõustub 1 kuu möödudes ja veeduma, et ei eksisteeri õppemaksu võlgnevust.