Õppemaks

Tantsukool Agneta õppemaks õppeaastal 2017/2018

 

Mudilased  Algtase Kesktase
1 tunni hind 5 €*  5 €* 5 €*
1 kuu hind 30€  32€ 38€
1 kuu hind tasudes korraga poolaasta eest  –  30€  35€
Poolaastamaks (sept-dets)  –  120€ 140€
Poolaastamaks (jaan-juuni)  –  150€  175€
Juunikuu õppemaks 20€  20€ 20€
10 korra kaart ** 40€  –  –

10 korra kaart kehtib 2 kuud alates soetamise hetkest.

Õppemaks mitteregistreeritud õpilastele:

AT, KT Eelkool
1 tunni hind 5 €* 5 €*
1 kuu hind 55€ 35 €
10 korra kaart
(kehtib 2014/2015 hooaja lõpuni, 22. juunini)
50 €

Registreeringut on võimalik teostada Tallinna linna kodulehel www.tallinn.ee alates 1. oktoobrist.

Õppemaksust tagastatakse tulumaks juhul kui lapsevanem on märkinud avaldusele oma isikukoodi.

*Tundide eest 1. kaupa saab maksta ainult sularahas enne tunni algust.

* 1 tunni  kaupa makstes ei saa tagasi Tallinna Maksuametilt tulumaksu.

**10 korra kaardiga makstes ei saa tagasi Tallinna Maksuametilt tulumaksu.